Presidenten har ordet – september 2020

Kjære styrkeløftvenner! Det kom ingen gladmelding for breddeidretten fra departementet i begynnelsen av september som håpet. Med de smitteoppslagene som har preget nyhetsbildet de siste ukene er nok ingen av oss spesielt overrasket over myndighetenes beslutning om å ikke gjenåpne breddeidretten nå. Styret har derfor besluttet å avlyse samtlige NM i 2020. Med den vage antydningen om når det kunne komme noe nytt, var det ikke forsvarlig å utsette avgjørelsen lenger. Det er trist for alle som har forberedt seg så godt som mulig og gledet seg til NM, men jeg tror de fleste først og fremst er lettet over at beslutningen er tatt.

Det er utfordrende å følge med på alle endringene og justeringene i smittevernreglene. Flere ganger i uken kan det dukke opp en endring eller presisering fra myndighetene som for betydning også for vår aktivitet. Vi i styret forsøker så godt vi kan å følge med på dette, og videreformidler til dere raskest mulig når det er endringer som har betydning for vår treniningsaktivitet eller muligheten for å arrangere styrkeløftkonkurranser. Våre egne idrettsspesifikke regelverk oppdateres også så ofte som endringer fra myndighetene gjør det nødvendig. Det er nesten ikke mulig å huske alle reglene, og vi må ofte inn og sjekke opptil flere regelverk før vi er helt sikker på hva som gjelder. Så jeg oppfordrer alle som tilrettelegger for treningsaktivitet eller skal arrangere klubbstevner om å jevnlig gå inn å sjekke de reglene som ligger på vår samleside om koronavettregler. Spør hvis dere er i tvil, så kan vi hjelpe dere med å sjekke det opp.
Fremdeles er dette de tre viktigste reglene fra myndighetene, og derfor også i våre regler:
Hold deg hjemme hvis du er syk
Hold minst en meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand (landslagsutøvere med signert toppidrettsavtale og barn/unge under 20 år har unntak fra dette når det er nødvendig for å gjennomføre normal idrettsaktivitet. Når det er mulig skal også disse holde minst en meters avstand)
Hold god hygiene. Vask hendene, vask felles utstyr før og etter bruk, vask treningstøyet etter hver trening, og host i armkroken.
På pluss-siden så kan de fleste trene noenlunde normalt nå, innenfor koronavettreglene for styrkeløft. Klubbene kan gjenoppta stevneaktiviteten med de begrensningene som ligger i reglene for konkurranser under covid 19. Dette tror vi vil ha stor betydning for å holde god aktivitet i klubbene og kunne drive aktiv rekruttering. Landslagsutøverne våre kan også trene godt innenfor regelverket for toppidrett, og har av helsemyndighetene fått unntak fra avstandsregelen når det er nødvendig for å gjennomføre normal treningsaktivitet. Det samme har barn og unge under 20 år fått.
Jeg tror vi kan leve godt med disse reglene en stund. Og godt er det, for dette er ikke over med det første. Husk at smittevernadferden vår også utenfor idretten påvirker smitteutviklingen i samfunnet, og dermed også hva vi får lov til innenfor idretten.
Fortsett å trene så godt dere kan, og hold motivasjonen oppe. Ta vare på hverandre!

Sportslig hilsen
Inger Blikra