Samtlige NM i 2020 avlyses

Myndighetenes pressekonferanse 10.9.2020 inneholdt ikke en gjenåpning av breddeidretten for voksne over 20 år. Bakgrunnen er den generelle smitteutviklingen i landet, med flere alvorlige lokale smitteutbrudd den siste tiden.

Myndighetene uttrykker samtidig et ønske om å gjenåpne den resterende breddeidretten raskest mulig, dog uten å tidfeste når dette kan forventes. Videre sies det at man først ønsker å åpne for trening. Statsråd Høie uttalte videre at «arrangement er også noe som kan bli aktuelt når det er forsvarlig».

Styret i NSF hadde samme kveld et ekstraordinært møte, hvor det ble besluttet at samtlige norske mesterskap i 2020 avlyses. 

Aktuelle klubber er varslet om avgjørelse.

Terminlisten for 2021 blir et tema på neste ordinære styremøte den 15.9.2020.