Approbering av stevner for 2021

Fristen for å approbere stevner for 2021 er utsatt til 1. november 2020.

Stevner approberes som vanlig gjennom klubbsiden på styrkeloft.no.