Styrkeløftkonkurranser utenfor NSF

Vi registrerer at det jevnlig dukker opp invitasjoner på sosiale medier om ulike styrkekonkurranser på treningssentre eller lignende. Vi minner om at det ikke er tillatt for våre medlemmer å delta i styrkeløftstevner eller mesterskap eller styrkeløftlignende konkurranser arrangert av organisasjoner som ikke er tilsluttet IPF, uten at NSF har gitt sitt samtykke. Vi minner også om at det i henhold til covid19-forskriften ikke er tillatt å bryte kravet om minimum en meters avstand mellom alle til enhver tid verken under offentlige arrangementer eller under private sammenkomster.