Oppdaterte koronavettregler og regler for konkurranser

Styret har den 13. oktober vedtatt egne regler for gjennomføring av styrkeløftkonkurranser for de som har unntak fra covid19-forskriften, det vil si for utøvere under 20 år og for toppidrettsutøvere. Samtidig er både koronavettreglene og reglene for gjennomføring av konkurranser i tråd med forskriften for de som ikke har unntak oppdatert i tråd med endringer fra myndighetene. Se samlesiden for koronaregler  for å finne de oppdaterte reglene. De viktigste endringene er:

  • Alle regelsettene er oppdatert med informasjon om at kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen, og at disse da gjelder foran de nasjonale reglene både fra myndighetene og NSF. Det er klubbenes og utøvernes ansvar å sjekke sin kommunes hjemmeside for informasjon om lokale tiltak, og overholde disse
  • Koronavettreglene er justert så de åpner for trening (ikke konkurranser) med nærkontakt for utøvere over 20 år med lisens.
  • Reglene for konkurranser er oppdatert med krav om oversikt over hvem som er til stede av hensyn til mulig smittesporing, og krav til hvordan informasjonen skal behandles.
  • Reglene for gjennomføring av konkurranser for de med unntak fra forskriften tillater landslagsløftere og barn og unge under 20 år å delta på styrkeløftkonkurranser med nærkontakt innenfor egen region. Det betyr at disse gruppene kan ha senterspotter som bryter avstandsregelen, og nærkontakt mellom utøver og trener tillates når det er nødvendig for sikring av løft eller ved hjelp med utstyr. Resten av tiden skal også disse overholde avstandskravene.

 

Oppdatere dokumenter:

Regler for konkurranser under Covid 19 for de som ikke har unntak fra forskriften 13.10.20

Regler for konkurranser i Norges styrkeløftforbund under Covid 19 13.10.20

Koronavettregler for styrkeløft oppdatert 13.10.2020