Presidenten har ordet – oktober 2020

Kjære styrkeløftvenner! Helsemyndighetene åpnet for fase 1 av gjenåpning av breddeidretten fra 12. august. For oss innebærer det at alle løftere med lisens har lov til å trene med tett sikring og hjelp med utstyr fra andre med lisens eller registrerte trenere. Det betyr at alle disse kan trene normalt, og ikke lenger har noen begrensning på maksløft på trening. Dessverre ble det ikke i denne omgang noen gjenåpning av konkurranser med tett sikring og hjelp til utstyr for denne gruppen, det er kun på trening de kan bryte avstandskravet. På konkurranser må fremdeles alle disse løfterne overholde det regelverket vi har for konkurranser under covid19 for de som ikke har unntak fra forskriften, og alle må holde minimum en meters avstand til enhver tid. 

Myndighetene gjorde også en viktig nyansering av reglene for barn og unge under 20 år, så der reglene tidligere sa at disse kunne konkurrere innenfor egen idrettskrets er det nå åpnet for å bruke egen region som begrensning der dette er den vanlige inndelingen. Dermed er det nå mulig å arrangere regionmesterskap i styrkeløft og benkpress for landslagsløftere og for barn og unge under 20 år. Disse to gruppene har helsemyndighetene gitt unntak fra forskriften, så disse kan konkurrere med normal sikring og også motta hjelp med utstyr selv om dette innebærer nærkontakt. Når det ikke er helt nødvendig med nærkontakt skal også disse holde minimum en meters avstand. På koronasiden vår finner du oppdaterte utgaver både av koronavettreglene, regler for konkurranser under covid19 for de som har unntak fra forskriften (barn og unge under 20 år, og landslagsutøvere), og regler for konkurranser under covid19 for de som ikke har unntak fra forskriften under konkurranser.

De ulike regelsettene våre inneholder mange smitteverntiltak, og det kan være utfordrende for klubbene og medlemmene våre å sette seg inn i alt og sørge for at både trening og konkurranser skjer i henhold til alle regler. Det er ingen regler om munnbind i øyeblikket, men det er selvfølgelig helt i orden om klubbene ønsker å stille krav om dette på sine stevner for å ytterligere redusere smitterisikoen. Men vær oppmerksom på at slike tiltak kommer i tillegg til det som fremgår av reglene, det er ikke mulig å erstatte for eksempel kravet om minimum en meters avstand på stevner for breddeidretten med krav om munnbind på spottere og løftere. Avstandskravet fremgår direkte i forskriften, og det er ikke opp til oss å mene at andre tiltak er like bra og fravike helsemyndighetenes avstandskrav.

Mange oppfatter disse forskjellene mellom ulike grupper av løftere som ulogisk og urettferdig. Myndighetene har da også innrømmet at ikke alle vedtakene om idrett under covid19 er logiske isolert sett. Mange av reglene handler mer om å begrense antallet mennesker som har unntak fra avstandskravet, enn det handler om at en utøvere i den ene kategorien er mer smittefarlig enn en utøver i den andre kategorien. Særidrettene ble derfor utfordret på hvordan breddeidretten innenfor de ulike idrettene kunne deles inn i tre til fire gjenåpningsfaser. Det ble presisert at antallet i første fase ikke kunne være særlig høyt, for dette ville på mange måter være testpilotene for gjenåpning. For oss var det naturlig å peke på konkurranseløfterne våre, de med lisens, i fase 1. Det er de som trenger å kunne forberede seg til konkurransene som kommer når myndighetene åpner for det, og dermed de som har størst behov for å kunne trene tungt med tett sikring og avløft på trening. Muligheten for å få gjenåpnet resten av breddeidretten avhenger i stor grad av hvordan det går med testpilotene i fase 1, så her gjelder det at alle gjør det de kan for å unngå smittespredning!

Fremdeles er dette de tre viktigste reglene fra myndighetene, og derfor også i våre regler:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold minst en meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand (landslagsutøvere med signert toppidrettsavtale og barn/unge under 20 år har unntak fra dette når det er nødvendig for å gjennomføre normal idrettsaktivitet, og øvrige utøvere med lisens har unntak kun på trening. Når det er mulig skal også disse holde minst en meters avstand)
  • Hold god hygiene. Vask hendene, vask felles utstyr før og etter bruk, vask treningstøyet etter hver trening, og host i armkroken.

Jeg fortsetter å sette klemmer på bok (i alle fall en mental bok) og kommer nok til å trenge en måneds ferie for å reise rundt og klemme alle jeg har savnet når dette er over. De mellomeuropeiske kyssene på kinnene kjenner jeg at jeg godt kan klare meg uten enda noen år fremover, men hvem vet, kanskje begynner jeg til og med å savne dem også før avstandskravet oppheves ☺

Tren godt, og ta vare på hverandre! 

 

Sportslig hilsen 

Inger Blikra