Kvalifiseringskrav og -frist NM styrkeløft UF 2021

Styret har fastsatt kvalifiseringsfrist og – krav til NM styrkeløft UF 2021.

På grunn av Covid-19 og de begrensningene dette har medført, er det behov for å avvike fra normalen for dette mesterskapet som etter planen skal arrangeres allerede i mars 2021.

Kvalifiseringsfristen til NM er fastsatt av Forbundstinget, jfr. Nasjonale Bestemmelser pkt. 7.2.5 B (fra og med fjorårets NM eller de siste 12 månedene før påmeldingsfristen).

For et NM i mars 2021 må NSF benytte seg av retten til å gjøre unntak fra reglene, jfr. NB nr. 1.2. Dette da idretten i praksis har vært stengt siden mars 2020 og det blir ikke arrangert noe mesterskap i år.

Følgende er derfor bestemt:

Kvalifiseringsfristen for NM styrkeløft UF 2021 settes fra og med 1.1.2019 til påmeldingsfristens utløp sent januar 2021.

Klubber med utøvere som ikke kvalifiserte seg på stevner i 2019 eller tidlig i 2020, kan levere en begrunnet søknad om deltagelse for egne utøvere. Kun søknader som kommer fra organisasjonsledd vil bli behandlet.

Utøvere som i høst/vinter løfter nær kravet i stevner arrangert etter dagens smittevernsregler, kan gis unntak.

Debutanter vil ikke få innvilget unntak.

 

Styret vil senere vurdere behovet for unntak for de norske mesterskapene som etter planen skal arrangeres senere i 2021.

Vi minner også om at det fra 2021 er noen endringer i vektklasser for damer. Dagens 72 kg klasse forsvinner, mens to nye vektklasser (69 kg og 76 kg) kommer til. Kravet for deltagelse på NM er elitemerke (tabellen med merkekrav for de ulike vektklassene står i NB). En utøver som klarer merkekravet i løpet av kvalifiseringsperioden, kan meldes på i en hvilken som helst vektklasse på NM. Merkekravene for de nye vektklassene vil være klare innen nyttår og brukes på stevner som avholdes i 2021.