Regionale elitestevner

Covid19 har skapt store utfordringer for styrkeløftsporten. Alle NM i 2020 er avlyst, og reglene for konkurranser for de som har unntak fra forskriftens avstandskrav er begrenset til konkurranser innenfor egen region. Dermed er det heller ikke mulig å arrangere nasjonale stevner, siden et av kravene da er deltagelse fra flere regioner. Det betyr at det i 2020 har vært svært begrensede muligheter til å sette norske rekorder. Styret har derfor besluttet at det inntil stevneaktiviteten igjen kan normaliseres vil være tillatt for regionene å arrangere regionale elitestevner der det vil være mulig å sette norske rekorder.

 

Regler for regionale elitestevner:

Regionale elitestevner skal godkjennes av AU.

  • Kun utøvere under 20 år og utøvere på landslag i junior eller åpen klasse med signert toppidrettsavtale kan delta.
  • Regler for konkurranser i Norges styrkeløftforbund under covid 19 skal følges fullt ut.
  • Det skal være dommere fra flere klubber.
  • Det skal være deltagere fra flere klubber.
  • Innbydelsen skal sendes alle regionens klubber.
  • Innbydelsen skal være iht. nasjonale bestemmelser §3.1.3. Innbydelsen skal inneholde informasjon om overnattingsmuligheter.
  • Påmeldingen skal skje via forbundets nettside.
  • For at det skal være mulig å sette norske rekorder på stevnet, må alle punktene over være oppfylt, i tillegg til øvrige regler for norske rekorder i punkt 9 i nasjonale bestemmelser.

En tildeling av status som regionalt elitestevne utløser ingen økonomiske forpliktelser fra NSF til arrangøren.

Dokument ligger her: Regionale elitestevner