Engangslisens

I år har vi en spesiell situasjon der mange stevner vært avlyst, det har vært lite konkurranser og få personer har løst lisens. Det sitter også langt inne for mange å løse full lises nå så sent på året bare for å delta på et «julestevne». Styret har derfor innført en midlertidig løsning med en engangslisens. Denne engangslisensen koster 300kr og er gyldig på klubbstevner i desember.

Når klubben registrer lisens er det viktig å endre fra «ordinær lisens» til «engangslisens desember 2020». De som ikke tidligere er registrert med lisens løser vanlig engangslisens.

Forsikring er inkludert i engangslisensen.