Nye koronainnstramminger fra myndighetene

All organisert idrettsaktivitet skal utsettes til etter 18. januar. Innstrammingen gjelder også lisensutøvere og utøvere under 20 år. Dette innebærer at alle stevner og fellestreninger frem til 18. januar må avlyses. Egentrening i klubb er tillatt så lenge alle koronaregler overholdes, og det er mulig å holde minst en meters avstand mellom alle til enhver tid. Innstrammingen gjelder ikke landslagsutøvere med signert toppidrettsavtale, disse vil fremdeles ha unntak fra forskriftens avstandskrav.

Vi minner om at ingen skal gå på trening hvis de ikke er friske, så har du symptomer skal du holde deg hjemme. Vet du at du i løpet av juleferien eller nyttårshelgen har deltatt på sammenkomster eller i andre sammenhenger der det ikke har vært mulig å holde minst en meters avstand til enhver tid til alle utenfor egen husstand? Da oppfordrer vi deg til å ta en koronatest , og holde deg unna treningslokalet inntil du har fått et negativt resultat på testen.