Utsatt justering av nasjonale merkekrav

Nasjonale bestemmelser legger opp til at enkelte ferdighetsmerkekrav, fra elitemerket og nedover, skal justeres av forbundsstyret hvert 4. år ut fra den generelle utviklingen med norske mesterskap.
Forbundsstyret har tatt en beslutning om å utsette denne justeringen. Vi er i en situasjon der mange styrkeløftere ikke fått trent optimalt, det er fortsatt er begrenset adgang for konkurranseaktivitet og vanskelig å få arrangert store mesterskapsstevner. Vi synes derfor ikke at dette er et riktig tidspunkt å endre disse kravene.
Det ble i 2015 foretatt en skjerping av kvalifiseringskravene til norgesmesterskap i åpen klasse fra gullmerke til elitemerke og i juniorklassen fra sølvmerke til gullmerke.
Styret vil gjøre en ny vurdering av denne saken om lag ett år etter at konkurransesituasjonen har normalisert seg.