Årsmøter i idrettslag

NIF får mange spørsmål som gjelder avholdelse av årsmøter og ting i lys av koronasituasjonen. På denne siden finner du svar på ulike spørsmål vedrørende 1) årsmøter i idrettslag og 2) årsmøter og ting i andre organisasjonsledd (se lenger ned på siden).

Årsmøter i idrettslag

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

Les mer og se svar på spørsmål her: 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/