Utlysning av spillemidler til rekrutteringsutstyr paraidrett 2021

Norges Styreløftforbund har nå muligheter til å søke om rekrutteringsutstyr for paraidrett.I den anledning så håper vi noen klubber ønsker en parabenk.
Utstyret vil gå til NSF (eier) som låner utstyret videre til klubbene.

Hvis dette er av interesse send mail til Styrkeloftforbundet@nif.idrett.no inne 15 April.