Endrede nasjonale koronaregler fra fredag

Myndighetene letter på de nasjonale reglene fra fredag 16. april. Fremdeles vil det finnes både regionale og lokale innstramminger, så alle må sjekke på egen kommunes hjemmeside for å finne ut hvilke regler som gjelder der.

Der hvor det ikke er regionale eller lokale innstramminger gjelder følgende regler:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Våre regler for styrkeløft under korona gjelder. Koronavettreglene finner du her
  • Toppidrettsutøvere (landslagsutøvere med signert toppidrettsavtale) kan trene som normalt i tråd med våre regler for toppidrett under covid 19. Regler for toppidrett i NSF
  • Klubbstevner med inntil 10 deltagere kan gjennomføres etter gjeldende regler for konkurranser under Covid 19 for de som ikke har unntak fra forskriften. (regler her) Løftere, lagledere, publikum og støtteapparat medregnes i totalantallet på maks 10, men nødvendige arrangører (sekretariat, spottere, dommere, inngangskontroll og lignende) kan komme i tillegg. For konkurranser for barn og unge under 20 år er makstallet 50.