Invitasjon Trener I, del 2.

For å komme videre med trenerutdanningen, blir det nå arrangert Trener – I, del 2 kurs over 1 helg (lørdag og søndag).

Trener – I, del 2 kurs skal i utgangspunktet gjennomføres på regionsnivå (regionens ansvar). Siden det fortsatt er uklart om gjenåpning og/eller gjennomføring av diverse tiltak (med fysisk tilstedeværelse), tilbyr NSF for alle som er interessert i Trener I utdanningen, Trener I, del 2 utdanning via et nettkurs!

For å kunne delta på Trener I, del 2 kurset må man ha gjennomført Trener I, del 1 E-læring på egenhånd. Info om E-læring på nett er vedlagt her: Trener 1, Del 1 – Forklaring_E – Læring

 

  1. Kurshelg:

Lørdag: 22.5.21

Søndag: 23.5.21

 

  1. Kurshelg:

Lørdag: 18.6.21

Søndag: 19.6.21

 

Undervisning starter på:

Lørdagsmorgen, kl: 10 – 13, lunsj, 13.30 – 16.30

Søndagsmorgen, kl: 10 – 13

 

Påmeldingsfrister:

  1. Kurshelg 22.5. – 23.5.21 – Påmeldingsfrist: 14.5.21
  2. Kurshelg 18.6. – 19.6.21Påmeldingsfrist: 11.6.21

Påmelding skjer via klubben, se påmeldingsskjema under.

INVITASJON TRENER 1, DEL 2_ 2021