Reisekarantene ved deltakelse på stevner i utlandet

Det er flere usikkerhetsmomenter ved deltakelse på et internasjonalt stevne i utlandet slik smittesituasjonene og reglene er i dag, et av de største er det med innreisekarantene osv. Vi vet heller ikke hvordan reglene vil være når de forskjellige stevnene blir arrangert. Styret har derfor bestemt at Norge Styrkeløftforbund ikke kan dekke et ev. opphold i karantene. De som velger delta på stevner i utlandet må selv dekke utgiftene ved opphold i karantene og ved karantene hotell.