NM Styrkeløft utstyr 2021 planlegges gjennomført i Askim

NM styrkeløft utstyr var planlagt gjennomført under NM-veka i Sarpsborg. Her har alle innendørsidretter blitt fjernet fra programmet. Vi planlegger å avholde mesterskapet i Askim, med forbehold om endringer i smittesituasjonen. Mesterskapet flyttes fra 23. juni til helgen, lørdag 26. juni og søndag 27. juni. Se mer info under.

Som kjent er begge våre NM i styrkeløft knyttet opp mot NM-veka, sommer og vinter. Foreløpig er sommerveka 2020 og vinterveka 2021 avlyst, mens sommer 2021 er sterkt redusert og også står i fare for å bli totalt avlyst. Pr. i dag er innendørsidretter fjernet fra programmet, mens NIF/NRK jobber med å kunne avholde og vise enkelte utendørsidretter.

Lokale smittevernregler gjør Sarpsborg til et lite egnet sted for innendørsidretter pr. nå, derfor blir NM styrkeløft utstyr flyttet til Askim.

Det var Askim SK som på vegne av Region Øst skulle stå for arrangementet opprinnelig, og det er heller ingen ekstra reisevei for de som kommer via Gardermoen eller med bil/kollektivt fra andre steder i landet.

Det har vært en rekke henvendelser fra utøvere og andre om muligheten for å ha arrangementet i helgen, og ikke de dagene vi fikk tildelt av NIF/NRK (som var onsdag/torsdag). Et arrangement i helgen er vesentlig lettere å få på plass for arrangørklubb, dommere og andre. Ut fra antall henvendelser antas det at dette også gjelder for utøvere og lagledere.

Mesterskapet flyttes derfor 3 dager, til lørdag 26.juni og søndag 27. juni 2021. 

Det vil alltid måtte tas forbehold om endringer i smittetall, samt endringer i nasjonale og lokale tiltak. Dette betyr at mesterskapet fremdeles kan måtte avlyses på kort varsel.

Pga. endringene i tid og sted, åpnes det for at påmeldte utøvere kan trekke seg fra mesterskapet å få refundert påmeldingsavgiften til og med 30.5.21.

Det vil bli gjennomført en rekke smitteverntiltak under arrangementet (se egne vedlegg). I tillegg blir det noen flere og litt mindre puljer enn man ville hatt i en normalsituasjon, men puljeoppsettet vil være i henhold til regelverket. Det blir også mer tid mellom de ulike innveiingene, slik at det blir færre mennesker til stede enn normalt. Det vil heller ikke bli åpnet for eksternt publikum.

Det vil ikke være en fullverdig kiosk i hallen, men arrangør vil forsøke å ha det mest essensielle tilgjengelig i en selvbetjent kiosk. Det vil kun være mulig å betale med Vipps (ikke kort eller kontanter).

Informasjon om nytt hotell, priser osv kommer rett etter pinse, forhåpentlig allerede tirsdag (kanskje onsdag). Puljeoppsettet med den enkeltes løftedag og -tid, vil være klart samtidig.

 

Viktig informasjon til deltagere og støtteapparat ved NM i styrkeløft

Regler for NM i styrkeløft 2021