Nye koronaregler fra 27. mai

Fra 27. mai gjelder nye regler og anbefalinger for idrett og for arrangementer, og vi har oppdatert de generelle koronavettreglene for styrkeløft, og regler for konkurranser under Covid 19 for de som ikke har unntak fra forskriften. Oppdaterte regler finner du her Covid-regler

 

De viktigste endringene er at det nå er lov å drive organisert trening innendørs for breddeidretten i grupper på inntil 20 personer, og det er lov å være inntil 50 personer til stede på arrangement på offentlig sted.

  • NB! Det skal fremdeles være minst en meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand, og det gjelder alle som er til stede og det gjelder under hele treningen eller arrangementet. Det betyr at det reelle masktallet i de fleste klubblokaler vil være betydelig lavere enn dette. Det er klubbstyret som må gjøre en vurdering av hvor mange som kan være samtidig i deres lokaler uten risiko for at avstandskravet brytes.
  • NB! Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak. Når lokale tiltak er strengere enn koronavettreglene for styrkeløft, gjelder kommunens regler foran de generelle reglene både fra FHI og NSF.

Koronavettregler-for-styrkeløft-oppdatert-26-mai-2021

Regler-for-konkurranser-under-Covid-19-for-de-som-ikke-har-unntak-fra-forskriften-26.05.21 (5)