Invitasjon NM styrkeløft utstyrsfritt U/JR/V 2021

Fræna Atletklubb har gleden av å invitere til NM styrkeløft Utstyrsfritt for u/j/v torsdag 2. september til søndag 5. september 2021.

Foreløpig tidsskjema:

Dato Kategori Innveiing og Utstyrskontroll Stevnestart
Torsdag 02. september Herrer V 50-59, 60-69, 70+ 08:00-09:30 10:00
Fredag 03. september Herrer V 40-49

Damer V alle klasser

08:00-09:30

12:00-13:30

10:00

14:00

Lørdag 04. september Damer Jr

Herrer Jr

08:00-09:30

12:00-13:30

10:00

14:00

Søndag 05.

september

Damer U

Herrer U

08:00-09:30

11:30-13:00

10:00

13:30

 

Påmelding til mesterskapet skjer via klubbsiden på www.styrkeloft.no.

Vi oppfordrer klubbene til å melde på løftere tidligst mulig for planlegging og evt. justering av tidsskjemaet. Merk at løftere kan meldes på kontinuerlig frem mot fristen, det er ikke behov for å melde på samlet.

 

Vær obs på at også at lagledere skal meldes på mesterskapet og det vil bli lagt ut en egen påmeldingsliste for lagledere. Alle lagledere meldes inn her. Alle som fyller vilkårene for å kunne være lagledere vil kunne gjenfinnes her og meldes på. Påmeldingsfrist for lagledere er 2 uker før stevnestart, dvs. 18.8.21.

 

Spesielt for 2021:

Pga. den pågående pandemien, er det gjort nødvendige unntak fra reglene for kvalifiserings- og påmeldingsfrist.

Klubber med medlemmer som av særlige grunner ikke kunne kvalifisere seg i løpet av 2019/2020 eller før påmeldingsfristen utløp i 2021, kan søke NSF om unntak fra kvalifiseringskravene. En oppfordrer klubbene til å sende en samlet søknad for egne utøvere til Forbundskontoret (Styrkeloftforbundet@nif.idrett.no med en kort begrunnelse for hver enkelt utøver.

Søknadsfrist er en uke før påmeldingsfristens utløp, dvs. 4.7.21.

Kun søknader fra organisasjonsledd (klubber) vil bli behandlet, ikke søknader fra enkeltutøvere. En gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt dispensasjon fra 3-måneders regelen for innsending av antidopingkontrakt/registering for nye utøvere.

 

Invitasjon-til- ujv NM-Styrkeløft-2021