Invitasjon NM benkpress utstyr 2021

Sauda IL styrkeløft inviterer til NM benkpress med utstyr 10 og 11. september 2021 i Saudahallen. 

Hele invitasjonen her:

Invitasjon NM benkpress utstyr 2021 – Kopi

 

Program

Fredag 10.september

Klasse Innveiing  Start
Veteraner, herrer 14-15.30 16.00
Ungdom, herre  16-17.30 18.00
Junior, herre 16-17.30 18.00

 

Lørdag 11.september

Alle damer  09-10.30 11.00
Herrer, åpen  12-13.30 14.00

 

Påmeldingsfrist: 18 .juli 2021

 

Det tas forbehold om endringer etter at påmeldingsfristen er utløpt. Endringer blir annonsert så snart som mulig etter påmeldingsfrist.

Ved få påmeldte vil mest sannsynlig all løfting foregå lørdag 11.september. 

 

Kvalifiseringsperioden er fra 1.1.2019 til påmeldingsfristens utløp. 

For å kunne delta på norske mesterskap, skal utøveren ha vært registrert hos NSF i minimum 3 måneder før mesterskapet.

Lisens for 2021 må være betalt før påmelding skjer, det er ikke mulig å melde på deltagere uten lisens. 

 

Alle trenere, lagledere og annet støttepersonell for utøverne på styrkeløftstevner skal være medlem av en klubb tilsluttet Norges Styrkeløftforbund. Unntatt fra dette er medisinsk støttepersonell oppnevnt av arrangør. Klubbene er selv ansvarlig for dette og det vil kunne sanksjoneres mot utøvere/klubber som ikke overholder Forbundstingets vedtak.

Det er en egen påmeldingsliste for lagledere. Alle lagledere meldes inn her. Alle som fyller vilkårene for å kunne være lagledere vil kunne gjenfinnes her og meldes på. Påmeldingsfrist for lagledere er 2 uker før stevnestart, dvs. 27.8.21

 

Spesielt for 2021:

Pga. den pågående pandemien, er det gjort nødvendige unntak fra reglene for kvalifiserings- og påmeldingsfrist.

Klubber med medlemmer som av særlige grunner ikke kunne kvalifisere seg i løpet av 2019/2020 eller før påmeldingsfristen utløp i 2021, kan søke NSF om unntak fra kvalifiseringskravene. En oppfordrer klubbene til å sende en samlet søknad for egne utøvere til Forbundskontoret Styrkeloftforbundet@nif.idrett.no med en kort begrunnelse for hver enkelt utøver.

Søknadsfrist er en uke før påmeldingsfristens utløp, dvs. 11.7.21. 

Kun søknader fra organisasjonsledd (klubber) vil bli behandlet, ikke søknader fra enkeltutøvere. En gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt dispensasjon fra 3-måneders regelen for innsending av antidopingkontrakt/registering for nye utøvere.