Invitasjon NM styrkeløft utstyr U/JR/V 2021

Fræna Atletklubb har gleden av å invitere til NM styrkeløft utstyr for u/j/v søndag 5. september 2021.

 

Dette mesterskapet sto uten arrangør i år og Fræna har takket ja til å arrangere mesterskapet. Det er en travel styrkeløft høst med mange mesterskap, derfor var eneste mulighet å legge mesterskapet inn samme helg som NM styrkeløft u/j/v utstyrsfritt.

Det er fult mulig å delta på begge stevnene, men det må da betales dobbel start kontingent.

Tidsskjema settes når påmeldingsfristen for begge mesterskap utløper og antall deltagere i de ulike mesterskapene/klassene er klare. Styrkeløft utstyr vil fortrinnsvis arrangeres rett etter styrkeløft utstyrsfritt.

Tidsskjema og puljeoppsett legges ut kort tid etter påmeldingsfristens utløp for begge mesterskap.

Les hele invitasjonen med bla. info om overnatting og transport her:

Invitasjon-til- ujv NM-Styrkeløft-utstyr-2021

 

Gjennomføringen av mesterskapet er også avhengig av smittesituasjonene på gjennomføringstidspunktet og eventuellere lettelser og nedstigninger.

 

Foreløpig tidsskjema:

Dato Kategori Innveiing og Utstyrskontroll Stevnestart
Søndag 05.

september

Alle klasser Klokkeslett settes senere Klokkeslett settes senere

 

Påmelding til mesterskapet skjer via klubbsiden på www.styrkeloft.no.

Vi oppfordrer klubbene til å melde på løftere tidligst mulig for planlegging og evt. justering av tidsskjemaet. Merk at løftere kan meldes på kontinuerlig frem mot fristen, det er ikke behov for å melde på samlet.

 

Vær obs på at også at lagledere skal meldes på mesterskapet og det vil bli lagt ut en egen påmeldingsliste for lagledere. Alle lagledere meldes inn her. Alle som fyller vilkårene for å kunne være lagledere vil kunne gjenfinnes her og meldes på. Påmeldingsfrist for lagledere er 2 uker før stevnestart, dvs. 18.8.21.

 

Spesielt for 2021:

Pga. den pågående pandemien, er det gjort nødvendige unntak fra reglene for kvalifiserings- og påmeldingsfrist.

Klubber med medlemmer som av særlige grunner ikke kunne kvalifisere seg i løpet av 2019/2020 eller før påmeldingsfristen utløp i 2021, kan søke NSF om unntak fra kvalifiseringskravene. En oppfordrer klubbene til å sende en samlet søknad for egne utøvere til Forbundskontoret (Styrkeloftforbundet@nif.idrett.no med en kort begrunnelse for hver enkelt utøver.

Søknadsfrist er en uke før påmeldingsfristens utløp, dvs. 4.7.21.

Kun søknader fra organisasjonsledd (klubber) vil bli behandlet, ikke søknader fra enkeltutøvere. En gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt dispensasjon fra 3-måneders regelen for innsending av antidopingkontrakt/registering for nye utøvere.