Publikum på NM utsyr i Askim

Fra i dag er det åpnet for at 400 personer, fordelt på 2 kohorter kan være tilstede på innendørs arrangementer. Det betyr at arrangør av NM kan åpne for publikum igjen.

Det vil ikke være mulig å holde publikum adskilt, dette betyr at stevnehaller er åpen for 200 mennesker (1 kohort). Det er ikke sitteplasser til så mange mennesker så antallet i hallen vil til en hver tid være lavere.

Det viktigste er nå uansett at det er åpent for publikum.

Vi ønsker også å minne om at avstand- og smittevernreglene fremdeles gjelder.