Valgkomiteen ser etter nye kandidater til tingvalgte komiteer og utvalg

Det nærmer seg et nytt ting i Norges Styrkeløftforbund, og vi i valgkomiteen har startet vårt arbeid. 

Vi arbeider nå med å kartlegge ønskene til eksisterende styremedlemmer og vararepresentanter, samt alle medlemmer og varamedlemmer i tingvalgte komiteer og utvalg.

Parallelt med dette arbeidet ber vi om innspill på nye kandidater. Disse kan sendes valgkomiteens leder på e-post novum@online.no