Invitasjon NM UF 2021

Kraftsportklubben av 1967 har gleden av å invitere til NM i styrkeløft utstyrsfritt 2021, 22. oktober til 24. oktober på Scandic Hell.

 

Hele invitasjonene finner du her:

Invitasjon-NM2021-UF

Program:

Det vil bli løfting fredag 22. oktober, lørdag 23. oktober og søndag 24. oktober.

Tidsskjema og puljeoppsett kommer kort tid etter påmeldingsfristens utløp.

Stevnearena:
Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal.

Spesielt for 2021:

Pga. den pågående pandemien, er det gjort nødvendige unntak fra reglene for kvalifiserings- og påmeldingsfrist.

Klubber mInvitasjon-NM2021-UFed medlemmer som av særlige grunner ikke kunne kvalifisere seg i løpet av 2019/2020, kan søke NSF om unntak fra kvalifiseringskravene. En oppfordrer klubbene til å sende en samlet søknad for egne utøvere til Forbundskontoret (Styrkeloftforbundet@nif.idrett.no).

Søknadsfrist er en uke før påmeldingsfristens utløp.

Kun søknader fra organisasjonsledd (klubber) vil bli behandlet, ikke søknader fra enkeltutøvere. En gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt dispensasjon fra 3-måneders regelen for innsending av antidopingkontrakt/registering for nye utøvere.

Videre oppfordres det til ikke å bestille flybilletter eller lignende tidlig, dette på bakgrunn av denne enda pågående pandemien. Det vil ikke bli gitt noen økonomisk kompensasjon fra NSF eller arrangørklubb for bestilt reise eller overnatting ved en evt. avlysning pga. pandemien.

Det er også enkelte endringer når det gjelder lisens og lagledere vedtatt på Forbundstinget 2019. Disse er understreket i siste avsnitt under.

Bankett:
Det planlegges tentativt en bankett lørdagskveld, men gjeldende regelverk og forskrifter ovenfor Covid-19 vil avgjøre hvorvidt dette blir en realitet.

 

Alle trenere, lagledere og annet støttepersonell for utøverne på styrkeløftstevner skal være medlem av en klubb tilsluttet Norges Styrkeløftforbund. Unntatt fra dette er medisinsk støttepersonell oppnevnt av arrangør. Klubbene er selv ansvarlig for dette og det vil kunne sanksjoneres mot utøvere/klubber som ikke overholder Forbundstingets vedtak.