Påmelding av lagledere til NM

Løsningen for påmelding av lagledere til NM er nå lansert.

 

Kravet til lagledere står i NSFs nasjonale bestemmelser 3.1.8

Alle trenere, lagledere og annet støttepersonell for utøverne på styrkeløftstevner skal være medlem av
klubb tilsluttet Norges Styrkeløftforbund, og skal være registrert i forbundet med antidopingkontrakt og
diplom for gjennomført Antidoping Norges e-læring «ren utøver». Unntatt fra dette er medisinsk
støttepersonell oppnevnt av arrangør

Frist for påmelding av lagledere er 2 uker før stevnet

Lagledere/løftere som ligger inne i systemet allerede med registrert Ren Utøver og
antidopingkontrakt kommer opp automatisk og kan krysses av og meldes på med knappen
“Meld på lagledere”. For andre trenere/løftere som ligger inne i systemet, men ikke har
registrert Ren Utøver eller antidopingkontrakt kan status for disse vises ved å trykke på “Vis
status for andre løftere/trenere fra klubben som ikke tilfreddsstiller kravene”.
For lagledere som ikke er registrert i Nsfs system fra før må man registrere disse gjennom
lisens/kontraktsbestillingssiden. Deretter må dokumentasjon på Ren Utøver og
antidopingkontrakt sendes inn. Etter at dette er registrert vil navnene dukke opp med grønn
status på påmeldingssiden.
Lagledere fra andre klubber må registreres via deres egen klubbside.

 

Brukermanual ligger vedlagt her:

Brukermanual påmelding lagledere (1)