Nye lettelser idretten

Trinn 4 i gjenåpningsplanen har blitt utsatt. En ny vurdering vil gjøres i midten av august, men de har likevel gitt nye lettelser til idretten. Voksne breddeidrettsutøvere kan fra og med førstkommende mandag delta på idrettsarrangementer på tvers av kretser og regioner. Det er gledelige nyheter

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/ytterligere-lettelser-for-breddeidretten-for-voksne/