NSFs valgkomite trenger innspill

Valgkomiteens arbeid fram mot NSFs ting pågår for fullt.

 

Per dato mangler vi 5 kandidater, fordelt som følger:

 

NSFs styre

Varamedlem, mann

 

Lovutvalget

Medlem, kvinne

Varamedlem, kvinne

 

Sanksjonsutvalget

Varamedlem, kvinne

Varamedlem, mann

 

Kjenner du aktuelle kandidater eller ønsker du å gjøre en innsats selv, sender du en e-post til novum@online.no så snart som mulig.