Krav om gjennomført ren utøver fra og med 1 januar 2022

Norges Styrkeløftforbund ønsker å presisere at kravet for å gjennomføre ren utøver for medlemmer i klubbene gjelder fra og med 1. januar 2022.

Gjennomføring av ren utøver vises allerede på påmeldingslistene på hjemmesidene, og det har derfor blitt ønsket en avklaring om dette kravet gjelder allerede for NM ungdom/junior/veteran i Fræna. Det gjør det ikke.

Vi vil likevel oppfordre alle klubber og medlemmer til å gjennomføre dette kurset snarest mulig, og at dokumentasjon for gjennomført kurs sendes forbundskontoret fra klubbene.