Invitasjon: NM i benkpress utstyrsfritt og NM i benkpress IPC 27. og 28.11

Drammen Styrkeidrettslag har i samarbeid med Norges  Styrkeløftforbund gleden av å invitere til NM i benkpress utstyrsfritt  og  NM i benkpress IPC  27. og 28. November 2021

 

Stevnearena  Drammenshallen 

Knoffs gate 18, 3044 Drammen

Stevnehotell  Scandic Ambassadeur Drammen 

Strømsø torg 7, 3044 Drammmen 

Priser 

Enkeltrom 890  

Dobbeltrom 990 

Bestilling 

Telefon 31 01 21 00 

Bookingkode 47578665 

Rom er reservert fram til 19. oktober.

Bankett  Det er planlagt bankett på stevnehotellet lørdag 27. november kl 19:00.  Det vil bli servert 3-retters middag. 

Pris 425, drikke kommer i tillegg.

Påmelding  Påmelding kan kun skje via klubbsiden på www.styrkeloft.no

Påmeldingsfrist 

17. oktober 

Startavgift 

600 kroner 

Etteranmelding godtas ikke. 

Kvalifiseringskrav finnes på https://styrkeloft.no/kvalifiseringskrav-nm/

 

Faktura blir sendt til klubbene etter påmeldingsfristens utløp, og denne  må betales innen forfall en uke senere. Vi ber om samlet betaling fra  klubbene. 

Merk betalingen med klubbnavn.

Tidsskjema  Dato  Klasse  Innveiing  Stevnestart
Lørdag 27. nov  Veteraner, alle  

klasser

08:00-09:30  10:00
Herrer, åpen klasse  10:00-11:30  12:00
Damer, åpen klasse  12:30-14:00  14:30
Søndag 28. nov  IPC, alle klasser  09:00-10:30  11:00
Ungdom/Junior  

damer

10:00-11:30  12:00
Ungdom/Junior  

herrer

12:30-14:00  14:30
Tidsskjema kan endres første uken etter påmeldingsfristens utløp.
Koronaregler 2021  Pga. den pågående pandemien, er det gjort nødvendige unntak fra  reglene for kvalifiserings- og påmeldingsfrist. 

Klubber med medlemmer som av særlige grunner ikke kunne kvalifisere  seg i løpet av 2019/2020, kan søke NSF om unntak fra  

kvalifiseringskravene.  

En oppfordrer klubbene til å sende en samlet søknad for egne utøvere  til Forbundskontoret (Styrkeloftforbundet@nif.idrett.no).  Søknadsfrist er 10.10.21. 

Kun søknader fra organisasjonsledd (klubber) vil bli behandlet, ikke  søknader fra enkeltutøvere. En gjør oppmerksom på at det ikke vil bli  gitt dispensasjon fra 3-måneders regelen for innsending av  antidopingkontrakt/registering for nye utøvere. 

Videre oppfordres det til ikke å bestille flybilletter eller lignende tidlig,  dette på bakgrunn av denne enda pågående pandemien. Det vil ikke bli  gitt noen økonomisk kompensasjon fra NSF eller arrangørklubb for  bestilt reise eller overnatting ved en evt. avlysning pga. pandemien.

Arrangørkontakt  Morten Novum 

novum@online.no

Kvalifiseringsfrist  Fra 1.1.2019 til og med 17.10.2021.
Lagledere  Alle lagledere skal meldes på via klubbsiden på styrkeløft.no. Påmeldingsfrist for disse er 14.11.2021.

 

Annet 

For å kunne delta på norske mesterskap, skal utøveren ha vært registrert i NSF i minimum 3 måneder  før mesterskapet. 

Lisens for 2021 må være betalt før påmelding skjer, det er ikke mulig å melde på deltagere uten  lisens.  

Klubber kan søke NSF v/AU om dispensasjon for løftere som hadde planer om å kvalifisere seg i løpet  av «koronatiden» (se avsnittet «spesielt for 2021» over).  

Den som har oppnådd kvalifiseringskravet kan stille i den vektklassen han/hun ønsker. For ordens  skyld: 72 kg klassen for damer eksisterer ikke lenger. Utøvere kan likevel ha tatt kravet for deltagelse  i denne klassen tidligere og nå stille i den klassen de selv måtte ønske. (Kravene fra denne klassen er  derfor tatt med i oversikten over kvalifiseringskrav). 

Utøveren må stille med godkjent utstyr i henhold til IPFs regler  

(https://www.powerlifting.sport/rules/codes/info/approved-list ).  

Det er klassefast påmelding i åpen klasse og veteranklassene. Endring av vektklasse kan ikke gjøres  etter påmeldingsfristens utløp.  

VIKTIG (nytt i 2021) 

Alle trenere, lagledere og annet støttepersonell for utøverne på styrkeløftstevner skal være medlem  av en klubb tilsluttet Norges Styrkeløftforbund. Unntatt fra dette er medisinsk støttepersonell  oppnevnt av arrangør. Klubbene er selv ansvarlig for dette og det vil kunne sanksjoneres mot  utøvere/klubber som ikke overholder Forbundstingets vedtak. Støttepersonell/lagledere skal  forhåndspåmeldes på lik linje med utøvere via klubbsidene på styrkeløft.no. Påmeldingsfrist står  over.