Approbering av stevner for 2022.

Nå satser vi på at det blir et normalt år i 2022 så hvis dere vil slippe å betale for approbasjoner så er det viktig at dere gjør det snarest. Fristen er 01.10.2021

 

I NB står følgende:

 

3.1.2 Approbasjon Alle stevner må approberes i NSF. En approbasjonssøknad skal inneholde følgende opplysninger: Norges Styrkeløftforbund Nasjonale bestemmelser Revidert på tinget 26.10.2019 6 a) Stevnets kategori b) Dato, tid og sted for stevnet c) Arrangørklubb/lag Approbasjonssøknad fra klubb/lag skal sendes til NSF senest 1. oktober for stevner som skal arrangeres det påfølgende år. Dette skal også inkludere regionmesterskap. Unntaksvis kan klubb/lag søke NSF om approbasjon av et stevne inntil 2 uke før stevnet skal holdes. Regionen skal behandle approbasjonen innen en uke før stevnet. Etter denne fristen overtar NSF ansvaret for behandling av approbasjonssøknaden. En slik approbasjonssøknad utløser en avgift til NSF.