Bankett under NM 2021

Angående bankett på NM2021

På grunn av covid-situasjonen blir banketten tonet noe ned. Det blir dog en felles middag på lørdag etter løfting. Alle som ønsker å delta på denne melder seg direkte på til Scandic Hell via epost: hell@scandichotels.com

Betaling for middagen skjer på stedet. De som har meldt seg på banketten på forhånd, og har betalt denne bes sende en epost til kk67.styreleder@gmail.com for å få dette refundert.

Påmeldingsfrist: 12 oktober