Nye nasjonale koronaregler fra i dag 09.12.2021

Avstand: – Hold minst en meters avstand når det er mulig, avstandskravet kan brytes når det er nødvendig for å gjennomføre trening eller stevne. – Publikum skal holde minst en meters avstand.

Antall: – Maks 20 voksne kan trene samen i gruppe (organisert trening), ingen antallsbegrensning for de under 20 – Maks 50 på innendørs arrangement, NIF jobber med å avklare om arrangør og deltagere kommer I tillegg som sist

Annet: – Garderober bør holdes stengt – Det skal registreres hvem som er til stede når – Regler for håndhygiene og renhold gjelder Og selvfølgelig: Hold deg hjemme hvis du er syk!