Re-sertifisering Rent Idrettslag

Bare 12 klubber er per nå registrert som sertifisert som Rent Idrettslag hos Antidoping Norge

Vi ønsker å minne alle klubbene om å få sertifisert og/eller re-sertifisert klubbene.

 

Sertifisering gjøres via Antidoping Norge

https://www.rentidrettslag.no/