Produsenter som mister IPF-godkjenning

Produsenter som mister IPF-godkjenning

IPF har sendt ut brev om en del utstyr som ikke er IPF-godkjent etter 31.12.2023 på grunn av manglende betaling av årlig avgift. Dette gjelder utstyr fra:

  • ER-Equipment
  • IVANKO
  • TITEX
  • LEOKO
  • UESAKA

NSF har tidligere vedtatt at alle regler for utstyr og lignende for internasjonale stevner gjelder også på alle norske stevner, med mindre vi har spesifisert et unntak i nasjonale bestemmelser (NB). Svært mange klubber har gått til innkjøp av kostbart utstyr fra disse produsentene, og vi vurderer det som urimelig å kreve at dette byttes ut. Styret vil derfor fremme et forslag til tinget i 2023 om å ta inn i NB at dette utstyret som er IPF-godkjent frem til 31.12.2023 tillates brukt videre på stevner i Norge også etter 2023. Vi vurderer det som innenfor IPFs regelverk å tillate dette, ettersom IPFs tekniske regler sier at det på «internasjonale mesterskap» kun skal benyttes stativer, stenger og vekter fra godkjente fabrikanter.