Invitasjon NM STYRKELØFT U/J/VET UTSTYR 2022

Invitasjon NM Styrkeløft utstyr, u.j.vet 2022

 

Arrangørkontakt: Heidi Hille Arnesen, ilkraftsport@gmail.com  ,tlf.nr 41278432

Stevnehotell:  Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 1, 2004 Lillestrøm, tlf. 23 00 23 00.

Hotellbestilling m. rabatt: https://www.scandichotels.com/hotelreservation/select-rate?hotel=784&fromDate=2022-09-9&toDate=2022-09-11&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=bilk090922

Bankett: Dersom det er ønskelig, ordner arrangør bankett/felles bespisning lørdag kveld. Meld interesse direkte til arrangør på e-post.

Lisens, kvalifiseringskrav, utstyr og støttepersonell

For å kunne delta på norske mesterskap, skal utøveren ha vært registrert i NSF i minimum 3 måneder før mesterskapet. Lisens for 2022 må være betalt senest ved påmeldingsfristens utløp.

Kvalifiseringsperioden for NM er enten fra og med fjorårets NM eller de siste 12 månedene før mesterskapets første dag, dersom det er mindre enn 12 måneder mellom de to konkurransene.

Her blir kvalifiseringsperioden 3.9.2021 til 17.7.2022.

Den som har greid kvalifiseringskravet har rett til å stille i den klassen han/hun selv ønsker. For veteraner klasse er det klassefast påmelding på NM. Det innebærer at det ikke er anledning til å endre vektklassene etter at påmeldingsfristen for endelig påmelding er ute. Deltagere på NM for ungdom og junior har anledning til å gå en klasse opp eller ned i forhold til klassen de er påmeldt i.

Følg link under for kravene: https://styrkeloft.no/kvalifiseringskrav-nm/

Utøvere må stille med godkjent utstyr ihht. IPFs regler.

https://www.powerlifting.sport/rulescodesinfo/approved-list.html

Vi oppfordrer klubbene til å melde på løftere tidligst mulig for planlegging og evt. justering av tidsskjemaet. Merk at løftere kan meldes på kontinuerlig frem mot fristen, det er ikke behov for å melde på samlet.

Vær obs på at også at lagledere skal meldes på mesterskapet og det vil bli lagt ut en egen påmeldingsliste for lagledere. Alle lagledere  meldes inn her. Alle som fyller vilkårene for å kunne være lagledere vil finnes på klubbsiden på styrkeløft.no og meldes på samme sted.

Vær spesielt oppmerksom på at utøvere på dette mesterskapet automatisk også er godkjente lagledere. Disse behøver altså ikke og meldes på en gang til som lagledere.

Påmeldingsfrist for lagledere er 2 uker før stevnestart, dvs 27.august.