Approbasjoner av stevner for 2023

Vi oppfordrer klubbene til å tenkte på stevner i 2023. I nasjonale bestemmelser under punkt 3.2.1 står blant annet dette:

Approbasjonssøknad fra klubb/lag skal sendes til NSF senest 1. oktober for stevner som skal arrangeres det påfølgende år. Dette skal også inkludere regionmesterskap.

Husk at dere slipper avgift for søknadene hvis dere søker før 01.10.2022