Regelendringer IPF

Som de fleste allerede har fått med seg, har IPF innført noen nye regler for benkpress. Dette er regler som helt opplagt blir utfordrende både for dommerne og for enkelte utøvere. Regelendringene er tredelt:

  • Minimumskrav til bevegelse, stanga må senkes nok til at underkant av armen ved albuen skal være på linje med eller lavere enn et punkt på toppen av skulderen
  • Spesifisering av minimumskrav til berøring av benken (baken)
  • Forbud mot å ha føttene på benken når man spenner seg opp

Vi forutsetter at det kommer noe mer informasjon og retningslinjer fra IPF om dette før reglene skal tre i kraft fra 1.1.2023