Norges Styrkeløftforbund fyller 50 år!

NSF ble stiftet i 1974 og fyller 50 år i 2024.
Dette må feires!

I den forbindelse er tanken å ta ett NM i styrkeløft ut av NM-veka og kombinere arrangementet med
en jubileumsfest.

Hvilket NM festen skal legges til, er ikke avgjort. Vi søker derfor en arrangør som kan påta seg enten
NM styrkeløft utstyr eller utstyrsfritt. Arrangør må skaffe egnede lokaler til jubileumsfesten og stille
med en person til festkomiteen.

Mesterskapet må være avsluttet lørdag i rimelig tid, slik at alle utøvere/lagledere/dommere osv. kan
delta. Det skal ikke løftes søndag.

Det er ønskelig at arrangementet legges slik at utøvere og andre blir igjen til søndag.
Mulige arrangører bes sende søknad til styrkeloftforbundet@nif.idrett.no innen 1.5.2023. Søker bes
presisere hvilket NM det søkes om, hvordan man tenker opplegget for å unngå løfting søndag og
hvilke tanker man har rundt jubileumsfesten (inkl. lokaler).

Mange husker vel med glede 40-års jubileet på Storefjell i 2014. Vi håper at neste års arrangement
blir minst like bra!