Forslag til kandidater ved valg på Tinget 2023

Kjære alle medlemmer av Norges Styrkeløftforbund.

Valgkomiteen for det kommende forbundstinget i 2023 har satt i gang sitt arbeid. Valgkomiteen jobber direkte inn mot de som allerede sitter i styret og komiteene, men er også svært interessert i at medlemmer i Norges Styrkeløftforbund kommer med egne forslag til kandidater.

Send gjerne forslag på dere selv eller andre kandidater, oppgi interessefelt, klubbtilhørighet, bakgrunn og litt om tanker og visjoner rundt Norges Styrkeløftforbund sitt videre arbeid. For å lette valgkomiteens arbeid setter vi også pris på at dere oppgir kontaktinformasjon (e-post e.l.) til kandidatene dere foreslår.

Vi er på jakt etter kandidater til forbundsstyret, kontrollkomiteen og lovutvalget.

Hovedstyret: Styret er Norges Styrkeløftforbunds høyeste myndighet i perioden mellom to forbundsting. Styret er ansvarlig for å følge opp budsjett og strategiplan vedtatt av forbundstinget. Styret består av President, Vise-president, 3 styremedlemmer og varamedlemmer. I tillegg skal det velges inn en ungdomsrepresentant i styret under 26 år. Oversikt over sittende styre: http://styrkeloft.no/styret/

For å få til gode prosesser i forkant av forbundstinget er det avgjørende at kandidater som foreslås er motiverte for å arbeide aktivt mot målsettingene i NSFs strategiplan under de ulike temaområdene

·         Toppidrett

·         Klubb og region

·         Kompetanse

·         Rekruttering og profilering

·         Arrangement

I den grad de aktuelle kandidatene har tanker om hvilke ansvarsområder som kunne være aktuelle for dem å bidra med, er dette svært nyttig informasjon for valgkomiteen.

I tillegg søker vi flere medlemmer til de tingvalgte komiteene Kontrollkomiteen og lovutvalget.

Kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen skal kontrollere årsregnskapet og sikre at dette gir et korrekt bilde av forbundets virksomhet.

Lovutvalg: Utvalget skal være fagkomité for utforming og tolkning av forbundets lover.

(se oversikt over sittende komiteer: http://styrkeloft.no/tingvalgte-komiteer/

Anbefalinger og forslag til kandidater sendes til undertegnede på mailadresse kristin.thorvaldsen@gmail.com

Frist for innsendelse er 15. juni 2023. Valgkomiteen vil møtes igjen kort tid etter denne fristen for å diskutere de innmeldte kandidatene.

For valgkomiteen,

Kristin Thorvaldsen