Nyansatt toppidrettssjef

Olav Melhus Gomo er ansatt som fagansvarlig for trenerutdanning og toppidrett i Norges styrkeløftforbund. Han begynner i stillingen 1. oktober.

Olav er 33 år, og har vært involvert i styrkeløft siden 2008 i roller som klubbtrener, klubbleder og regiontrener. Han har også konkurrert selv både med utstyr og utstyrsfritt, og har også vært lagleder ved norske og internasjonale mesterskap. Han har en mastergrad i kroppsøvings- og idrettsvitenskap, og har opparbeidet seg bred erfaring som trener og pedagog gjennom jobber som idrettsfaglærer på videregående skole, treneransvarlig på treningssenter og nå universitetslektor på bachelorutdanningen i trening ved Nord universitet, Bodø. Ved Nord universitet har han vært med på å utvikle studieplaner og gjennomføre undervisning på emner innenfor styrketrening og treningsplanlegging.

Vi ønsker Olav velkommen som ansatt i Norges styrkeløftforbund, og ser frem til et godt samarbeid om videreutvikling av både trenerutdanning og toppidrett.