7 tingvedtak fra 2024 alle bør vite om

På forbundstinget 2024 ble det bestemt en del endringer og vi fikk 7 nye tingvedtak alle bør være kjent med Vi har oppsummert dem her:

  • Påmeldingsliste i klubbenes selvbetjeningsløsning skal heretter brukes ved alle stevner. Ingen kan meldes på nærmere enn to dager før stevnestart.
  • Rack, stenger og skiver IPF har godkjent er godkjent for bruk i Norge, også selv om de senere tas bort fra IPFs approved list fordi de slutter å betale den årlige betalingen til IPF. Dette gjelder selvfølgelig ikke dersom regelendringer for utstyret gjør at det ikke lenger er i tråd med de øvrige reglene for utstyr, eller dersom utstyret endres. Hvilket utstyr som til enhver tid er godkjent i tillegg til det som står på IPFs approved list, fremgår av vedlegg til nasjonale bestemmelser. I øyeblikket gjelder det konkurranserack fra ER equipment og Pallini, stenger fra Leoko, Uesaka, Ivanko, Titex og Pallini, og vektskiver fra Leoko, Uesaka, Ivanko, Titex og Pallini.
  • Før første gangs deltagelse på NM må utøveren ha deltatt på et RM med tellende resultat. Dette gjøres ikke gjeldende for kvalifiseringsperioder som allerede er i gang, så dette vil ikke
    gjelde for førstkommende NM av hver kategori.
  • Kilokravet til NM for veteraner over 70 år reduseres med 20% fra det som til enhver tid gjelder for veteran 40-49 og 50-59.
  • Det innføres klassefast påmelding for alle alderskategorier på både NM og RM.
  • Lisensen for 2024 økes til 1400,- for åpen klasse og veteran. Førstegangslisensen øker til
    375,- Lisenspris for rekrutt, ungdom og junior beholdes uendret. Veteranløftere som skal delta internasjonalt, må betale en avgift på 300 kroner per internasjonale deltagelse, for å dekke en andel av forbundets utgifter til dommere og lagleder ved disse mesterskapene.