Arrangører for Norgesmesterskap i 2025 og 2026 søkes 

Ønsker din klubb å avholde et eller flere NM i 2025 eller 2026, da ser vi frem til deres søknad om dette. 

Frist for å søke om NM ett av disse årene er 29.02.2024.  

Tildeling av søkt NM skjer i løpet av mars måned.

 

Hva vil forbundet legge fokus på ved en søknad: 

* Geografisk spredning, vi ønsker å fremme idretten vår mest mulig i hele landet.  

* Samarbeid mellom klubber innad i regionen for gjennomføring, vi ønsker at flere klubber får erfaring med gjennomføring av et NM.  

* Ved mange påmeldte ønsker vi at arrangør legger opp til tre dager, eller bruker 2 plattinger for gjennomføring. Ved tre dager ønsker vi at ungdom ikke løfter på en fredag pga. fraværsregler for skole, da man ofte også må reise dagen før et stevne starter og for mange vil dette kunne innebære at de ikke kan delta. 

 

Vi anbefaler alle som søker om å lese arrangør kontrakt, her er informasjon om hva som søknadsklubb må forholde seg til. 

https://styrkeloft.no/wp-content/uploads/2023/10/Arrangorkontrakt-Revidert-2023.pdf 

 

Mvh 

NSF Arrangement