Styrkeløft utstyrsfritt

Klasse Navn
47 Sakar Hamawandi
57 Julie Fosseide
69 Signe Elisabeth Belden
69 Marte Kjenner
76 Jorill Nese
84 Jenny Bryhni (Permisjon)
74 Kjell Egil Olborg Bakkelund
93 Trygve Sletten
93 Benjamin Rastum
105 Toni Johannessen Amengual
105 Torben H. Strømsvik
120 Carl Petter Sommerseth (Permisjon)
120 Anders Brøten Lillemoe

Styrkeløft utstyr

Klasse Navn
63 Lena Sjøl (Permisjon)
63 Marthe S. Tjelta
69 Jenny Marie Johansen
69 Ingvild Hansen
76 Marte Elverum
84 Anna Sørlie Heranger
84 Heidi Hille Arnesen
74 Kjell Egil Olborg Bakkelund
105 Asgeir Hoel

Benkpress utstyrsfritt

Klasse Navn
47 Sakar Hamawandi
57 Selma Karoline Matilde Ramberg
63 Elise Rosenborg
63 Marianne Hatlem
69 Marte Kjenner
69 Signe Elisabeth Belden
76 Marthine Myhr
76 Maria Letnes
84 Anita Camilla Bratland
84+ Hildeborg J. Hugdal
59 Fredrik Eskil Myrvang
74 Kjell Egil Olborg Bakkelund
83 Simen Johnson Myrvold
93 Kim Beck-Gundersen
93 Jarle Bjørgo Onarheim

Benkpress utstyr

Klasse Navn
63 Marthe S. Tjelta
69 Ingvild Hansen
76 Linda Kristensen
84+ Hildeborg J. Hugdal
59 Fredrik Eskil Myrvang
105 Ralf A. Male
120 Per Marius Hole