Presidenten har ordet – januar 2024

Presidenten har ordet – januar 2024

Godt nyttår, kjære styrkeløftvenner! Det ser ut som pausen i nyhetsbrevene ble mer langvarig enn vi hadde tenkt, dermed går jeg tilbake til de frittstående «presidenten har ordet» igjen.

Det jobbes godt i mange av landets klubber, og fellesskapsfølelsen og tilhørigheten står sterkt. Vi venter spent på årets medlemsrapportering for å se om vi er tilbake på de medlemstallene vi hadde før pandemien. Antall konkurranselisenser tyder på gode medlemstall. Til dere i klubbene som har ansvar for den samordnede rapporteringen av medlemstall inn til NIF: husk at aktive medlemmer er alle som har betalt medlemskontingent og trener eller deltar på aktiviteter i klubben, ikke bare de som har lisens og deltar på stevner. Medlemstallene som rapporteres inn virker direkte inn på hvor mye tilskudd vi får fra NIF til å drive idrettsaktivitet, så det er viktig at alle medlemmene våre er med. Og husk at det ikke er nok å rapportere dem som medlemmer ett sted, de må gjentas under styrkeløft som idrett etterpå.

Vi har i mange år jobbet godt med forebyggende antidopingarbeid i alle ledd i forbundet, med tydelige holdninger, god informasjon, og krav til antidopingkontrakt og gjennomført ren utøver for både utøvere og støttepersonell. Våre landslagsutøvere er gode forbilder og ambassadører for ren idrett. Dessverre har vi de siste årene hatt noen positive prøver på nykommere i sporten, så her må vi jobbe enda mer målrettet. Det er viktig at klubbene har et godt mottaksapparat der også antidopinginformasjon står sentralt når det kommer nye medlemmer til klubben. Ingen av våre medlemmer skal være det aller minste i tvil om at doping er helt uakseptabelt. Ingen skal heller være i tvil om at du selv alene har ansvaret for hva som finnes i kroppen din, og alle skal vite hvor de finner informasjon om hva som regnes som doping og hvordan de kan sjekke om legemidler er trygge å bruke. Så la oss alle sammen gjøre det vi kan for at alle våre medlemmer skal ha den kunnskapen de trenger, og at alle skal vite at VI LØFTER SAMMEN OG SKAPER RENE VINNERE.

Og det å løfte sammen, det skal vi bokstavelig talt på massevis av små og store stevner i året som kommer. Jeg håper dere alle når målene deres, uansett om målet er en drømmegrense i kilo, et kvalifiseringskrav, en medalje, eller å arrangere det beste stevnet noensinne eller få til verdens beste stevnekiosk. Jeg gleder meg til å treffe dere på stevner rundt omkring i landet utover i det nye året!

 

Sportslig hilsen

Inger Blikra