Samtykkeerklæring for utøvere under 18 år på Norgesmesterskap i åpen klasse

Det internasjonale styrkeløftforbundet har fra 2024 endret reglene om deltakelse for unge utøvere i åpen klasse. Ordlyden fra IPF lyder som følger. “Open: from 1 January in the calendar year, he/she reaches 19 years and upwards” Det betyr at utøvere som ikke har blitt eller blir 19 år ikke får delta i åpen klasse. Eller på styrkeløft språk så betyr det at ungdomsløftere ikke får delta i åpen klasse.

Norges Styrkeløftforbund legger inn et nasjonalt unntak som gjør at ungdomsløftere kan delta nasjonalt. Men for at utøveren skal kunne delta må det signeres en samtykkeerklæring.

Klubb og foresatte ha gjennomført en vurdering om det er forsvarlig å sende utøver under 18 år (mindreårig utøver) på et åpent NM.

Samtidig må foresatte signere en samtykkeerklæring for dopingkontroll av mindreårige da dette er et krav fra antidoping Norge.

Antidoping Norge

For å kunne delta på nasjonalt nivå som mindreårig i Norge er det krav om en skriftlig samtykker til dopingkontroll for den mindreårige. Samtykket gjelder frem til utøveren er 18 år. Uten et slik samtykke vil ikke utøveren kunne delta i idrettsaktiviteter på nasjonalt nivå

Samtykkeskjema Anitidoping Norge: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/anitidoping/Samtykkeskjema-for-dopingkontroll-15.09.2022.pdf?mtime=20220915130507&focal=none

Forskrift om innhenting av samtykke til dopingkontroll fra foresatt for mindreårige utøvere: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/anitidoping/Forskrift-om-innhenting-av-samtykke-14.09.2022.pdf?mtime=20220915130528&focal=none

Hvor skal skjema sendes?

Samtykkeskjema for utøvere under 18 år på åpent NM sendes signert til: styrkeloftforbundet@nif.idrett.no

Samtykkeskjema for dopingkontroll av mindreårig sendes til samtykke@antidoping.no og  styrkeloftforbundet@nif.idrett.no

Click here to add your own text