Paraidrettsprosjektet vårt trenger din hjelp

Paraidrettsprosjektet vårt trenger din hjelp

Vi har en arbeidsgruppe som jobber med å finne ut hvordan vi kan jevne ut konkurransen innenfor en klasse for utøvere med Cerebral Parese eller tilsvarende utfordringer. Målet er ikke å dele inn i mange ulike klasser, men å komme frem til en koeffisient/prosent basert på funksjonsevne, slik at disse utøverne kan konkurrere på mer like vilkår innenfor den samme klassen. For å komme frem til en mest mulig rettferdig måte å gjøre dette på, trenger vi hjelp. Vi har tro på en praktisk tilnærming der vi samarbeider tett med både nye og erfarne utøvere med CP, for å finne ut muligheter og begrensninger, og en fornuftig metode for klassifisering. Har du selv CP eller kjenner noen som har det, som enten driver med styrkeløft allerede eller kan tenke seg å prøve det, er vi veldig interessert i din hjelp!