2009 Styrkeløftregion Øst
2008 Styrkeløftregion Øst
2007 Vestfold SK
2006 Oslo, Akershus og Østfold SK
2005 Oslo, Akershus og Østfold SK
2004 Vestfold SK
2003 Oslo SK
2002 Østfold SK
2001 Rogaland SK
2000 Vestfold SK
1999 Vestfold SK
1998 Oslo SK
1997 Østfold SK
1996 Oslo SK
1995 Østfold SK
1994 Sogn & Fjordane SK
1993 Sogn & Fjordane SK
1992 Østfold SK