Oppføringer av Janne Gunn Gaard

Approbering av stevner for 2022.

Nå satser vi på at det blir et normalt år i 2022 så hvis dere vil slippe å betale for approbasjoner så er det viktig at dere gjør det snarest. Fristen er 01.10.2021   I NB står følgende:   3.1.2 Approbasjon Alle stevner må approberes i NSF. En approbasjonssøknad skal inneholde følgende opplysninger: Norges Styrkeløftforbund […]

Krav om gjennomført ren utøver fra og med 1 januar 2022

Norges Styrkeløftforbund ønsker å presisere at kravet for å gjennomføre ren utøver for medlemmer i klubbene gjelder fra og med 1. januar 2022. Gjennomføring av ren utøver vises allerede på påmeldingslistene på hjemmesidene, og det har derfor blitt ønsket en avklaring om dette kravet gjelder allerede for NM ungdom/junior/veteran i Fræna. Det gjør det ikke. […]

Innkalling forbundstinget 2021

  I henhold til NSFs lov § 14, skal innkalling til ordinært forbundsting sendes ut av forbundsstyret minst 2 måneder før tinget holdes. Det innkalles på dette grunnlag til Forbundstinget 2021 på   Scandic Oslo Airport Forbundstinget starter kl. 11.00.   Representasjon: I henhold til § 15 i NSFs lov om representasjon, møter følgende med stemmerett. […]