Oppføringer av Janne Gunn Gaard

Informasjon sendt ut til alle idrettslag

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2018 gjennom www.klubbadmin.no Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og […]

Betalingsfrist for påmelding til stevner.

Gjelder betalingsfrist for påmelding til stevner. Det vil heretter kun komme 1 faktura til klubbene pr. stevne med betalingsfrist 5 dager etter påmeldingsfristens utløp. Det kan komme ytterligere 1 faktura, dersom det er stevner hvor etteranmelding er tillatt (f.eks. RM). Denne vil da gjelde for nettopp etteranmeldte og fristen her vil være 5 dager etter […]

Foredrag – Antidoping Norge

Vi anbefaler alle våre klubber til å bruke Antidoping Norge til foredrag.   Her er link til ADN hvor dere får mer info om de ulike foredragene de holder https://antidoping.no/ren-idrett/foredrag-idrett/

Oppdatering av klubbinfo.

Da det nå er tid for årsmøter og endringer av klubbstyre må vi oppfordre dere til å oppdatere dette i klubbadm og her på klubbsidene deres.  Vi oppfordrer alle klubber til å ta en titt på klubbsiden deres og se om det står rett leder, mailadresse og postadresse. Mvh Generalsekretæren

Resertifisering – Antidoping Norge

Vi ønsker å skryte litt av de klubbene som har resertifisert seg de seneste årene.  Bra jobba. Her er de flinkeste i klassen. Nittedal atletenes gym og kraftsport klubb Akershus Feb 09/2018 Drammen Styrkeidrettslag Buskerud Sep 27/2017 Bømlo Idrettsråd Hordaland Sep 04/2017 Tromsø Atletklubb Troms Apr 05/2017 Bjørgvin Styrkeløft Klubb Hordaland Apr 03/2017 Bømlo Idrettsråd […]

Samordnet søknad og rapportering fra idrettslagene i 2018 (Idrettsregistreringen) – informasjon om tidsplan

Idrettslagene skal iht. forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, innen 30. april hvert år rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. – utfyllende informasjon finnes her. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon. Informasjon om tidsfrister mv samordnet søknad og rapportering […]