Oppføringer av Janne Gunn Gaard

Resertifisering av klubber

På ADN sin side står det følgende om resertifisering: En sertifisering som Rent Idrettslag er gyldig i tre år, da må idrettslaget gjennomføre en resertfiseringsprosess.  Jeg har tatt en titt på listen over alle klubbene og der synder vi.  Jeg anbefaler dere å gå inn på denne linken og resertifisere klubben deres.  Det står at […]

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2019 Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund. Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte grupper som: mennesker med funksjonsnedsettelse mennesker med innvandrerbakgrunn mennesker med lav betalingsevne mennesker med en fysisk eller […]

Informasjon sendt ut til alle idrettslag

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2018 gjennom www.klubbadmin.no Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og […]

Betalingsfrist for påmelding til stevner.

Gjelder betalingsfrist for påmelding til stevner. Det vil heretter kun komme 1 faktura til klubbene pr. stevne med betalingsfrist 5 dager etter påmeldingsfristens utløp. Det kan komme ytterligere 1 faktura, dersom det er stevner hvor etteranmelding er tillatt (f.eks. RM). Denne vil da gjelde for nettopp etteranmeldte og fristen her vil være 5 dager etter […]

Foredrag – Antidoping Norge

Vi anbefaler alle våre klubber til å bruke Antidoping Norge til foredrag.   Her er link til ADN hvor dere får mer info om de ulike foredragene de holder https://antidoping.no/ren-idrett/foredrag-idrett/