Oppføringer av Vetle V

Hvordan skal norsk idrett utvikle paraidrettsatsningen?

Norges idrettsforbund i gang med arbeidet for å utvikle en helhetlig strategi for norsk paraidrett, der breddeidrett og toppidrett er samlet i én felles overordnet strategi.   Formål med strategien er at norsk idrett gjennom ambisjonen én idrett skal tilby like muligheter for alle, og at alle i møtet med norsk idrett skal oppleve respekt, kompetanse, inkludering […]

Bankett under NM 2021

Angående bankett på NM2021 På grunn av covid-situasjonen blir banketten tonet noe ned. Det blir dog en felles middag på lørdag etter løfting. Alle som ønsker å delta på denne melder seg direkte på til Scandic Hell via epost: hell@scandichotels.com Betaling for middagen skjer på stedet. De som har meldt seg på banketten på forhånd, […]

Svenske Styrkelöftforbundet inviterer til treningsleir og lederutdannelse i parabenkpress

Inbjudan till ledarutbildning och träningsläger i parabänkpress  Svenska Styrkelyftförbundets kommitté för Parabänkpress och Special Olympics bjuder in till  en helg med utbildning och träning i Eleikos lokaler i Halmstad.  Vi önskar med detta ge en möjlighet för lyftare att mötas och träna tillsammans samt utbilda  nya och gamla ledare.   Utbildningen kommer vara en fortsättning av […]

Oppdaterte koronavettregler

Nye koronatiltak fra myndighetene Myndighetene fjernet alle sentrale koronatiltak,  men pandemien og smittespredningen er allikevel ikke helt over ennå. Fremdeles kan det finnes både regionale og lokale innstramminger, så alle må sjekke på egen kommunes hjemmeside for å finne ut hvilke regler som gjelder der. Der hvor det ikke er regionale eller lokale innstramminger gjelder følgende […]

Utlysning til deg under 26 år!

Norges styrkeløftforbund og norsk idrett generelt er fantastisk nok, inne i en tid med økt aktivitetsnivå. Vi har også et nært forestående VM etterfulgt av Norges Styrkeløftforbunds ting. I den anledning lyser vi ut en liten konkurranse til engasjert ungdom i vårt forbund.  Bakgrunn:  I forbindelse med økt fokus på ungdomsidrett i norske idrettspolitiske debatter […]